[1]
L. B. A. . Cao, A. V. . Trần, K. H. Tăng, và B. L. . Lê, “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN NGƯỜI BỆNH THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.