[1]
N. H. . Trần, V. M. . Phạm, và H. P. Lê, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC SHING MARK”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.