[1]
T. L. . Lê và N. C. . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐƯỜNG BẠCH HUYẾT CHÍNH Ở BỆNH NHÂN TIỂU DƯỠNG CHẤP TỰ PHÁT”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.