[1]
T. T. . Trịnh, T. M. . Diệp, Ý L. . Võ, N. M. T. Trần, và T. M. T. . Nguyễn, “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ KÉM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.