[1]
T. T. T. Phạm, T. Đạt Nguyễn, H. Q. Nguyễn, Q. Đại Nguyễn, X. T. Phạm, và T. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN SỐC GIẢM THỂ TÍCH ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỞ KHÁNG LỒNG NGỰC”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.