[1]
T. H. Nguyễn và B. T. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT SỬA VAN HAI LÁ TRONG ĐIỀU TRỊ HỞ VAN HAI LÁ DO THOÁI HÓA VAN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.