[1]
N. T. A. Nguyễn, Q. B. Nguyễn, T. T. H. Trần, và T. A. Ngô, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ THÀNH BỤNG CỦA THAI PHỤ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.