[1]
T. A. Ngô, “PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH CHI DƯỚI PHỨC TẠP”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.