[1]
T. H. A. Ân, H. P. Lý, Y. B. Hồ, T. Đặng, Q. V. Nguyễn, và P. D. T. Trần, “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.