[1]
T. N. L. Đỗ, T. Thịnh, H. S. Ngô, H. Q. Dương, và H. H. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI HAI BÊN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.