[1]
H. M. Tô, H. T. Trần, A. T. Nguyễn, và H. Q. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỞ KHÍ QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NONG QUA DA TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 – BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.