[1]
N. S. Đinh, H. L. Nguyễn, và T. L. Phan, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM L4L5 ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.