[1]
A. T. Đoàn và T. Điệp Nguyễn, “KẾT QUẢ BƠM XI MĂNG KHÔNG BÓNG QUA DA ĐIỀU TRỊ XẸP THÂN ĐỐT SỐNG NGỰC, THẮT LƯNG DO LOÃNG XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.