[1]
Q. H. Trần và Đình B. Nguyễn, “ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG VÀO TỪ HỆ TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.