[1]
T. T. U. Nguyễn và N. L. C. Trương, “THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV CỦA NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2022”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.