[1]
V. T. Lưu, D. H. Đinh, T. D. Đào, H. Đại Phùng, và T. H. Nguyễn, “THỰC TRẠNG MẤT RĂNG VÀ NHU CẦU LÀM PHỤC HÌNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI KHOA RĂNG BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.