[1]
T. T. H. Vũ, T. T. T. Trần, và T. X. Bùi, “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG DỰ PHÒNG PHẪU THUẬT TIM MẠCH TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E NĂM 2022”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.