[1]
T. T. Trần, T. T. D. Nguyễn, và H. V. Phạm, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT GLÔCÔM TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI NĂM 2023”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.