[1]
T. H. Đỗ, T. N. O. Phạm, M. H. Phạm, và M. H. Phạm, “ĐẶC ĐIỂM BỆNH GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.