[1]
K. T. Đoàn, T. M. Võ, T. T. T. Phạm, và H. K. Trương, “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM KHÁNG TRỊ THỰC HIỆN QUANG ĐÔNG VI XUNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BỔ SUNG”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.