[1]
T. L. Đặng, H. V. Phạm, và T. P. Đỗ, “HIỆU QUẢ CẢI THIỆN VẬN ĐỘNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỦA BÀI THUỐC THƯ CÂN THANG KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM VÀ TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.