[1]
A. T. Đoàn và T. Điệp Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ CHỎM VÔ KHUẨN XƯƠNG ĐÙI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.