[1]
T. Đạt Đỗ, T. T. H. Nguyễn, và T. H. T. Phan, “NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU ÁP XE VÚ Ở PHỤ NỮ CHO CON BÚ ”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.