[1]
V. T. Lưu, T. T. H. Đỗ, D. H. Đinh, T. M. H. Nguyễn, và H. Đại Phùng, “TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG LIÊN CẤP HERMANN GMEINER, HÀ NỘI NĂM 2023”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.