[1]
T. M. Lâm, V. M. Phạm, và H. Q. Phan, “HIỆU QUẢ KẾT HỢP SÓNG XUNG KÍCH TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ ĐƠN THUẦN”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.