[1]
B. T. . Trần và M. H. Ngô, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI BỆNH TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA VỠ”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.