[1]
T. V. H. . Lê, T. H. . Trần, T. P. D. . Cao, và T. H. . Nguyễn, “RỐI LOẠN LO ÂU Ở SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.