[1]
T. N. . Nguyễn, B. N. Vũ, T. L. . Vũ, và X. N. . Trần, “KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.