[1]
Q. H. . Lê, T. H. . Nguyễn, T. H. . Nguyễn, Q. H. . Nguyễn, và V. B. H. . Nguyễn, “KHẢO SÁT TỈ LỆ HUYẾT KHỐI TIỂU NHĨ TRÁI TRÊN SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN Ở NGƯỜI CAO TUỔI RUNG NHĨ”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.