[1]
T. T. T. H. Ngô, T. M. H. . Lương, và T. T. H. Trần, “TỔNG QUAN LUẬN ĐIỂM CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ U NHÚ ĐƯỜNG HÔ HẤP TÁI PHÁT Ở TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2013-2022”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.