[1]
T. H. . Nguyễn và Q. B. Nguyễn, “NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XOẮN PHẦN PHỤ Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.