[1]
T. T. . Nguyễn và Q. T. . Nguyễn, “NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI PHÚ THỌ”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.