[1]
Đình P. . Vũ, M. H. Thân, và B. T. Đặng, “HIỆU QUẢ ÁP DỤNG GÓI HỒI SỨC 1 GIỜ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.