[1]
Đăng Q. Ngô, V. T. . Ngô, và Đình T. . Dương, “KẾT QUẢ KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT CÓ GHÉP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ THÂN XƯƠNG CÁNH TAY TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.