[1]
T. H. T. . Tạ, T. V. . Nguyễn, và T. V. D. Phạm, “PHẪU THUẬT GHÉP DA ĐIỀU TRỊ KHUYẾT PHẦN MỀM VÙNG BÀN TAY DO RẮN HỔ MANG CẮN”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.