[1]
M. P. Ngô, T. T. H. Nguyễn, và K. Vũ, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ TRƯỚC PHÁC ĐỒ 4AC – 4TH BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.