[1]
Q. V. Lê, X. T. Đào, và V. H. Nguyễn, “KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG BÁN PHẦN CHUÔI DÀI KHÔNG XI MĂNG ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI Ở BỆNH NHÂN TRÊN 80 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.