[1]
C. Định . Đinh và C. H. Nguyễn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ KHÔNG ĐỘT BIẾN EGFR DI CĂN NÃO BẰNG TIA XẠ KẾT HỢP HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ CÓ PLATINUM TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.