[1]
T. K. Thiều, V. T. Nguyễn, T. T. H. Nguyễn, và Q. A. Nguyễn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG LOẠI TẾ BÀO HẠT TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.