[1]
P. T. H. Nguyễn, V. T. . Tạ, và Đức T. . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ NGỘ ĐỘC CẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.