[1]
Q. N. . Lô và M. P. . Trần, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BƯỚU GIÁP NHÂN BẰNG DAO SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH BẮC GIANG”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.