[1]
H. Q. . Hoàng, V. H. . Nguyễn, và T. B. T. . Vũ, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT LÁC TRONG CƠ NĂNG CÓ ĐỘ LÁC LỚN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.