[1]
Đình H. Trần, M. A. . Nguyễn, và M. T. Đỗ, “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.