[1]
N. G. . Nguyễn và V. L. . Nguyễn, “KẾT QUẢ VÀ BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH SAI KHỚP CÙNG ĐÒN CẤP TÍNH BẰNG NẸP MÓC”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.