[1]
T. H. T. Trần và H. Hoàng, “THỰC TRẠNG THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TUYÊN QUANG, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.