[1]
T. Đạt Đỗ, T. T. H. Nguyễn, và T. H. T. Phan, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA ÁP XE VÚ Ở BỆNH NHÂN ĐANG CHO CON BÚ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.