[1]
T. L. . Lê, K. T. Dương, T. K. D. . Lê, và V. T. . Đặng, “SỰ THAY ĐỔI CỦA NỒNG ĐỘ GLUCOSE MÁU Ở TRẺ EM MẮC BỆNH TIM BẨM SINH CÓ PHẪU THUẬT TIM MỞ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.