[1]
T. M. T. Đỗ, H. T. . Nguyễn, và K. T. . Dương, “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ TỰ KHÁNG THỂ Ở NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2023”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.