[1]
M. H. . Vũ, C. . Hoàng, và Q. T. . Mai, “NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH BẰNG DUNG DỊCH NHỎ MẮT BRINZOLAMIDE 1%”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.