[1]
N. M. T. Trần, T. M. . Diệp, Ý L. . Võ, T. T. . Trịnh, và T. T. N. Trần, “STRESS, TRẦM CẢM, LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.